Ένταξη Νέου Μέλους


Μέλος του ΔΙ.Ο.ΒΙ μπορεί να γίνει βιβλιοθήκη ή άλλος οργανισμός πληροφόρησης που ως κύρια υπηρεσία της έχει την πληροφόρηση στον οικονομικό, τραπεζιτικό, βιομηχανικό και επιχειρηματικό τομέα.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός φορέα στο ΔΙ.Ο.ΒΙ και για την εξέταση του αιτήματός του, αποτελεί η έγκριση της Διοίκησης του οργανισμού στον οποίο υπάγεται η βιβλιοθήκη/οργανισμός.

Αριθμός μελών προσωπικού της βιβλιοθήκης
Μέγεθος συλλογής ανά είδος υλικού

Προσφερόμενες υπηρεσίες
--