ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙ.Ο.ΒΙ
Μέλος του ΔΙ.Ο.ΒΙ μπορεί να γίνει βιβλιοθήκη ή άλλος οργανισμός πληροφόρησης που ως κύρια υπηρεσία της έχει την πληροφόρηση στον οικονομικό, τραπεζιτικό, βιομηχανικό και επιχειρηματικό τομέα.Η διαδικασία για την ένταξη ενός οργανισμού στο ΔΙ.Ο.ΒΙ. είναι η ακόλουθη:

1. Προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός φορέα στο ΔΙ.Ο.ΒΙ και για την εξέταση του αιτήματός του, αποτελεί η έγκριση της Διοίκησης του οργανισμού στον οποίο υπάγεται η βιβλιοθήκη/οργανισμός.

2. Πριν υποβάλλει την αίτηση, η βιβλιοθήκη/φορέας οφείλει να ενημερωθεί για τους σκοπούς και στόχους του ΔΙ.Ο.ΒΙ και να συμφωνεί με αυτούς.

3. Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά από τον δικτυακό τόπο του ΔΙ.Ο.ΒΙ. (http:// http://diovi.lib.unipi.gr).

4. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική.

5. Το αίτημα προωθείται στα μέλη του ΔΙ.Ο.ΒΙ., όπου και συζητείται στην πρώτη συνάντηση των μελών μετά την παραλαβή του.

6. Η απόφαση ένταξης ενός νέου μέλους στο ΔΙ.Ο.ΒΙ. γίνεται από την ολομέλεια των εκπροσώπων των φορέων-μελών του ΔΙ.Ο.ΒΙ.

7. Η έγκριση της ένταξης ενός νέου μέλους στο ΔΙ.Ο.ΒΙ. καταγράφεται στα πρακτικά των συναντήσεων των μελών.

8. Ακολούθως, ενημερώνεται ο οργανισμός για την απόφαση και επικαιροποιούνται τα απαραίτητα για το κοινό στοιχεία στον ιστότοπο του Δικτύου.ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙ.Ο.ΒΙ
Στοιχεία ΟργανισμούΑριθμός Μελών Προσωπικού ΒιβλιοθήκηςΜέγεθος συλλογής ανά είδος υλικού
Προσφερόμενες ΥπηρεσίεςΣυμβολή αιτούμενου φορέα στο ΔΙ.Ο.ΒΙ


Δηλώσεις Αιτούμενου Φορέαcaptcha