Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών
Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Έρση Αθανασίου είναι Ερευνήτρια Β’ Βαθμίδας στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Έχει διατελέσει στέλεχος του τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής στην ΕΤΕΒΑ και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και Επισκέπτρια Λέκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς με διδακτική εμπειρία σε θέματα διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων. Είναι κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, με αντικείμενο τα Οικονομικά της Βιομηχανίας. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα MPhil στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, καθώς και πτυχίο με Άριστα (First Class Honours) στα Οικονομικά από το University College London. Έχει  πολυετή ερευνητική εμπειρία και σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες μελέτες του ΚΕΠΕ σε θέματα που άπτονται της οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής, με έμφαση στην διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας, τις επενδύσεις, το εξωτερικό εμπόριο, την ανταγωνιστικότητα, τις διαθρωτικές πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απελευθέρωσης επαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων. Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με την ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας στη χώρα και είναι μέλος της ομάδας που παράγει τις βραχυχρόνιες προβλέψεις του ΚΕΠΕ για το ΑΕΠ.  Έχει διατελέσει συντονίστρια σε μελέτες του ΚΕΠΕ για λογαριασμό Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.