ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Νέος κύκλος διαλέξεων από το ΔΙ.Ο.ΒΙ.
«Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ»

Συζήτηση με αφορμή τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 (μηδενική φτώχεια)
και 10 (λιγότερες ανισότητες) του ΟΗΕ. Δεδομένα για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης


Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!
Ο αριθμός συμμετεχόντων συμπληρώθηκε.