ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Παρουσίαση βιβλίου «Ελληνική μεταποίηση -
Εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις πολιτικής»,
στο πλαίσιο της διοργάνωσης
«Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου»


Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, 17:00-19:00

Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, Αμερικής 3, Αθήνα


Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!