ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3η Επιστημονική Ημερίδα του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)

«Δεξιότητες εργαζομένων σε βιβλιοθήκες: έμφαση στον οικονομικό τομέα»

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023


Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων Κεντρικού Κτιρίου


Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!
Ο αριθμός συμμετεχόντων συμπληρώθηκε.