ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.Ο.ΒΙ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

«Επιχειρηματικά Σχήματα Συνεργασίας και Επικοινωνία στον Τουριστικό Τομέα.
Βήματα για αποτελεσματικές εφαρμογές»
Μαρία Γκούσια – Ρίζου & Δέσποινα Σδράλη
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Η Παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει από τον
Καθηγητή Πάρι Τσάρτα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και τις συγγραφείς

Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, 17.00-19.00
Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος
Αμερικής 3, Αθήνα


Στοιχεία ενδιαφερόμενου