H.E.LI.N

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017
Τράπεζα της Ελλάδος
 Είσοδος: οδός Εδ. Λω και Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα
 
Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη και ξενάγηση στο Μουσείο
της Τράπεζας της Ελλάδος


Στοιχεία ενδιαφερόμενου