ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
 
Ομιλία Καθηγήτριας κ. Ρ. Μητούλα και Καθηγητή κ. Π.Τσάρτα
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017,  12:00-14:30
 Αίθουσα Τελετών, 1ος όρ., Κτίριο Βιβλιοθήκης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα


Στοιχεία ενδιαφερόμενου