News
          Δράση στο πλαίσιο της
 
 

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) διοργανώνει βιβλιοπαρουσιάσεις εκδόσεων των μελών του με οικονομικό περιεχόμενο και γνώμονα την προβολή του ποιοτικού οικονομικού βιβλίου και την ανάδειξή του ως πολύτιμου εργαλείου ενημέρωσης και πληροφόρησης. Οι βιβλιοπαρουσιάσεις ΔΙ.Ο.ΒΙ. εντάσσονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου», μία διάκριση που έλαβε ο δήμος της Αθήνας και η πόλη μας από την  UNESCO με διάρκεια ενός χρόνου, από τις 23 Απριλίου 2018 έως τις 22 Απριλίου 2019.

Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. συγκροτήθηκε το 2012 και αποτελεί απόρροια της συνεργασίας βιβλιοθηκών με συνεκτικό δεσμό τις συλλογές, τις πηγές και τις υπηρεσίες πληροφόρησης οικονομικού περιεχομένου. Αποστολή του Δικτύου είναι η συνεργασία των μελών και η ανταλλαγή πόρων με στόχο την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της κοινότητας των χρηστών τους.

Στις 17 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 17:00-19:00 θα παρουσιαστεί η νέα έκδοση της σειράς Εκθέσεις, Αρ. 80, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) με τίτλο «Ελληνική μεταποίηση: εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις πολιτικής» με συγγραφείς τους: Κουτρούλη Αριστοτέλη (συντονιστή), Αθανασίου Έρση, Κανελλόπουλο Νικόλαο, Κώτση Αγαπούλα, Χολέζα Ιωάννη. Η παρούσα έκδοση εστιάζει στις εξελίξεις των βασικών μεγεθών κατά κλάδο, αποτυπώνει την περιφερειακή διάσταση της απασχόλησης και εντοπίζει κλάδους με πλεονεκτήματα και προοπτικές ανάπτυξης.

Ομιλητές στη βιβλιοπαρουσίαση: Φιλιππόπουλος Απόστολος (Καθηγητής-Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Θεοχαράκης Νικόλαος (Καθηγητής-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος & Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ).

  1. Κουτρούλης Αριστοτέλης (συντονιστής μελετητικής ομάδας), ερευνητής ΚΕΠΕ
  2. Αθανασίου Έρση, ερευνήτρια ΚΕΠΕ
  3. Κανελλόπουλος Νικόλαος, ερευνητής ΚΕΠΕ
  4. Κώτση Αγαπούλα, ερευνήτρια ΚΕΠΕ
  5. Χολέζας Ιωάννης, ερευνητής ΚΕΠΕ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, Αμερικής 3, Αθήνα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι όμως απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εδώ. Ακολουθήστε το ΔΙ.Ο.ΒΙ. στα κοινωνικά δίκτυα Facebook: ΔΙΟΒΙ, Twitter: diovi­helin.  

Πληροφορίες & διευκρινίσεις : Τηλ. 210-3676347, e-mail: library@kepe.gr

2nd H.E.L.I.N. Scientific Conference
"Economic Libraries: Reservoirs of Information and Training"
Wednesday, June 6 2018
Harakopio University, “Georgios Karabatzos” Amphitheater
 
 

      

                                                                                                     As part of the
                              


Athens 2018 World Book Capital

The Hellenic Economic Library Network (H.E.LI.N.) is organizing presentations of books that have been published by H.E.LI.N. members.  The goal of the presentations is to showcase quality economics books and to promote the books as valuable informational tools.  UNESCO has given the distinction of World Book Capital to the city of Athens for the duration of one year, from April 23, 2018 through April 22, 2019.  The H.E.LI.N. book presentations will be included within the timeframe of this distinction. 

H.E.LI.N. was established in 2012.  It is a collaboration of libraries that are linked by their collections, their resources and their information services, all with economics content.  The mission of H.E.LI.N. is to provide efficient and quality services to its user communities via an exchange of resources and services amongst the library-members.

 

H.E.LI.N.’s second book presentation this year will take place on Thursday, May 3 2018, where the new edition of Επιχειρηματικά Σχήματα Συνεργασίας και Επικοινωνία στον Τουριστικό Τομέα. Βήματα για αποτελεσματικές εφαρμογέςwill be presented by the authors Maria Gousia-Rizou and Despina Sdrali.

 

This publication analyzes the rationale behind the charm of diversity in business thinking and action by using a question and answer format.  It also examines the need to adopt a communication strategy that emphasizes people and the needs that arise in their roles as tourists. The importance of cooperation and synergies is stressed, as well.  Steps and best practices that can prevent repeated mistakes and that can determine creative and long-term trends in the tourism industry are discussed.

The book will be presented by Paris Tsartas, Professor of Development of Tourism at the Harokopio University in the Department of Home Economics and Ecology. The authors, Dr. Maria Gousia – Rizou and Assistant Professor Despina Sdrali, will give a brief explanation and overview of the book.

The event will take place at the Museum of the Bank of Greece, Amerikis 3, Athens, from 17.00 – 19.00.  Entrance to the event is free.

The registration form must be submitted electronically here.  For more information, please refer to the H.E.LI.N. web page http://diovi.lib.unipi.gr/ and to the social media Facebook:  ΔΙΟΒΙ and Twitter: diovi­_helin.  Seating is limited and will be done in order of priority.  Please note that the entire event will be in Greek.

For further information, please contact the Library and Information Center at the Harokopio University at 210 9649 170 and 210 9540 169.