News

Η έβδομη εκδήλωση του νέου κύκλου διαλέξεων του ΔΙΟΒΙ με επίκεντρο τη  Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18.1.2023 και ώρα 11πμ-12μμ διαδικτυακώς μέσω Webex με τίτλο "Ο Παγκόσμιος Στόχος 11 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων" και ομιλήτρια την Καθηγήτρια “Βιώσιμης Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Αστικής Ανασυγκρότησης” του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κα Ρόιδω Μητούλα.
Σύντομο βιογραφικό της ομιλήτριας θα βρείτε εδώ.

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για παγκόσμια συμφωνία και σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς και εθνικούς φορείς και από κυβερνήσεις.

Ο κύκλος διαλέξεων απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να προσεγγίσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των στόχων του ΟΗΕ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Θα σταλεί πρόσκληση σε όσους εγγραφούν με τον σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΔΙ.Ο.ΒΙ. και να ακολουθήσετε στο Facebook: ΔΙΟΒΙ.

Περίληψη

Ο Παγκόσμιος Στόχος 11 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015, στην 70η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθετήθηκε η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030 και οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η Ατζέντα 2030, προωθεί την ενσωμάτωση όλων των διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική, πολιτιστική) σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων. Οι ΣΒΑ δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.

Ο Στόχος 11 “Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες” στοχεύει στη δημιουργία προσιτών, ασφαλών, ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων. Βιώσιμες είναι οι πόλεις που η δομή τους βασίζεται στην αειφορία, την κοινωνική ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ανθεκτική ανάπτυξη τους, ερμηνεύεται ως η αντοχή τους απέναντι στις απειλές και η δυνατότητα προσαρμογής τους σε αυτές και αντιμετώπισής τους. Προκειμένου να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο στόχος 11, αναλύεται σε 7 επιμέρους υποστόχους. Επομένως, μέχρι το έτος 2030 πρέπει να έχουν επιτευχθεί τα παρακάτω:

  1. Διασφάλιση της πρόσβασης από όλους σε επαρκή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση και σε βασικές υπηρεσίες και αναβάθμιση παραγκουπόλεων.
  2. Παροχή πρόσβασης σε ασφαλές, οικονομικά συμφέρον, προσιτό και βιώσιμο μεταφορικό σύστημα για όλους, βελτιώνοντας την οδηγική ασφάλεια, ιδιαίτερα με την επέκταση των δημοσίων συγκοινωνιών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων, όπως τις γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους.
  3. Ενίσχυση της ανθεκτικής βιώσιμης αστικοποίησης και χωρητικότητας για συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχέδιο και διαχείριση ανθρώπινης εγκατάστασης σε όλες τις χώρες.
  4. Ενίσχυση της προσπάθειας για προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
  5. Σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των ανθρώπων, που επηρεάζονται από φυσικές καταστροφές και σημαντική μείωση των άμεσων οικονομικών απωλειών, σχετικών με το παγκόσμιο μεικτό εγχώριο προϊόν, που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των υδάτινων καταστροφών, με εστίαση στην προστασία των φτωχών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  6. Μείωση της αρνητικής κατά κεφαλήν επίπτωσης των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης των αστικών και άλλων αποβλήτων.
  7. Παροχή διεθνούς πρόσβασης σε ασφαλείς, ανθεκτικούς και προσβάσιμους πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα από γυναίκες και παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

Για την επιτυχία όλων των προαναφερθέντων υπο-στόχων απαιτείται συλλογική προσπάθεια, κρατική στήριξη αλλά και υποβοήθηση των αναπτυσσόμενων χωρών από τις ανεπτυγμένες. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ανθεκτικών πόλεων και κοινοτήτων απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και την ευημερία του.

 

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών οργανώνει για το 2022 νέο κύκλο διαλέξεων με επίκεντρο την Ατζέντα 2030 και τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ».

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη  μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, προς όφελος όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για μία παγκόσμια συμφωνία και ένα σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που υποστηρίζεται από την ΕΕ, πολλούς εθνικούς και διεθνείς φορείς καθώς και κυβερνήσεις.

Η έκτη εκδήλωση του φετινού κύκλου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου, 18:00-19:30, διαδικτυακά, μέσω Webex, με θέμα τις «Δράσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» και ομιλητή τον κ. Θάνο Γιαννακόπουλο, Διευθυντή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Dag Hammarskjöld, του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή θα βρείτε εδώ.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές καθώς και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να προσεγγίσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των Στόχων του ΟΗΕ.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή. Θα σταλεί πρόσκληση σε όσους εγγραφούν με τον σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να ενημερωθείτε και από το Facebook: ΔΙΟΒΙ, Twitter: diovi­_helin.
Κύκλος Διαλέξεων 2022 από το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών
«Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ»

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών εγκαινίασε έναν νέο κύκλο διαδικτυακών διαλέξεων με επίκεντρο την Ατζέντα 2030 και τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ».
Στο διάστημα Μάρτιος – Ιούλιος 2022 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες διαδικτυακές διαλέξεις για τις οποίες οι 350 περίπου συμμετέχοντες εκδήλωσαν την ικανοποίησή τους: