Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΟΠΑ

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορέας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΠΑ

Λογότυπο

Διεύθυνση

Πατησίων 76, 10434, Αθήνα

Τηλέφωνα

 • 2108203265 (Αναγνωστήριο & Δανεισμός)
 • 2108203263, 8213830 (Τμήμα Βιβλίων)
 • 2108203259, 8221456 (Τμήμα Περιοδικών)
 • 2108203261, 8218856 (Κέντρα Τεκμηρίωσης)
 • 2108203262 (Μηχανογράφηση)

Τηλεομοιοτυπία

2108221456

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

library@aueb.gr, loan@aueb.gr

Ιστότοπος

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΟΠΑ

Κοινωνικά δίκτυα

-

Έτος ίδρυσης - Iστορικό

Ιδρύθηκε το 1928 με την αρχική ονομασία Βιβλιοθήκη της Εμπορικής Σχολής και εν συνεχεία Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Αποτελεί την ενιαία κεντρική Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ονομάστηκε η Σχολή το 1989, και λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ΟΠΑ και στην ευρύτερη ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι επίσης ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών

 • Οικονομική επιστήμη
 • Διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές σπουδές
 • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
 • Πληροφορική
 • Στατιστική

Συλλογές

 • Βιβλία έρευνας
 • Συγγράμματα & σημειώσεις καθηγητών
 • Διατριβές & διπλωματικές εργασίες
 • Ξενόγλωσσα & ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
 • Ερευνητικά δοκίμια
 • Πληροφοριακό υλικό & Βιβλία Γενικού Ενδιαφέροντος
 • Ημερήσιος Τύπος
 • Οπτικοακουστικό Υλικό
 • Κυβερνητικές εκδόσεις και εκδόσεις διεθνών οργανισμών ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΠΟΤ, ΔΝΤ, ΟΗΕ, κλπ.

Υπηρεσίες

 • Τοπικές Υπηρεσίες: Δανεισμός, διαδανεισμός, Αναγνωστήριο, σύγχρονοι σταθμοί εργασίας, εκπαίδευση & εξυπηρέτηση χρηστών, διανομή ενημερωτικού υλικού, φωτοτυπίες, εκτυπώσεις.

 • Ηλεκτρονικές & Δικτυακές Υπηρεσίες: Ιστότοπος, αυτοματοποιημένος βιβλιογραφικός κατάλογος, ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, βάσεις δεδομένων, υπηρεσία VPN για εξ' αποστάσεως πρόσβαση, ενοποιημένη αναζήτηση.

Ειδικές Συλλογές & Υπηρεσίες

 • Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (1992-): Επίσημες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξειδικευμένη πληροφόρηση για τα θεσμικά όργανα, τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Αποτελεί μέλος του Δικτύου Europe Direct της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Κέντρο Τεκμηρίωσης του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (1997-): Επίσημος φορέας παρακαταθήκης των εκδόσεων του Οργανισμού στην Ελλάδα, πρόσβαση στη βάση OECD iLibrary, εξειδικευμένη πληροφόρηση για τα δραστηριότητες του Οργανισμού.

 • Κέντρο Τεκμηρίωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (2004-): Εκδόσεις του Οργανισμού και πληροφόρηση για τις δραστηριότητές του με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 • Ψηφιακές Συλλογές: Επετηρίδες ΟΠΑ και Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δ. Καλιτσουνάκη (προσβάσιμo μέσω της Google Books).

 • Αρχειοθέτηση ιστοσελίδων ΟΠΑ - AUEB Archive (archive.aueb.gr)

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

Διαδανεισμός, εξυπηρέτηση χρηστών, εξειδικευμένη ευρωπαϊκή, οικονομική & στατιστική πληροφόρηση

Προσωπικό

12