Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς

Φορέας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διεύθυνση

Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς

Τηλέφωνα

 • 210 4142022 (διεύθ.)
 • 210 4142039 (δανεισμός)

Τηλεομοιοτυπία

210 4142330

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

anthi@unipi.gr, library@unipi.gr

Ιστότοπος

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κοινωνικά δίκτυα

Facebook, Twitter, Wikipedia

Έτος ίδρυσης - Iστορικό

Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1949 ως αναγνωστήριο. Έκτοτε, έχει διευρύνει τους στόχους της και τη δραστηριότητά της. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη και η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών στόχων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς επίσης η υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης και διεύρυνσης των στόχων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του κοινωνικού ρόλου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σε ποιους απευθύνεται

Μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Εργαζόμενοι του Ιδρύματος, καθώς επίσης εξωτερικοί συνεργάτες των μελών του Ιδρύματος, Bιβλιοθήκες, το κοινό.

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών

 • Πρωτεύουσες θεματικές περιοχές: Βιομηχανία, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές σπουδές, Εμπόριο – Επικοινωνίες - Μεταφορές, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Λογιστική, Μαθηματικά, Μάρκετινγκ, Ναυτιλία, Οικονομικές επιστήμες, Οργάνωση και Διοίκηση, Παραγωγή, Στατιστική και Ασφαλιστική επιστήμη, Τεχνολογία, Χρήμα – Τράπεζες.

 • Δευτερεύουσες θεματικές περιοχές: Γλώσσα, Δίκαιο, Εκπαίδευση, Ενέργεια, Εργασία, Εφοδιαστική, Κοινωνικές Επιστήμες, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Περιβάλλον, Πολιτική επιστήμη.

Συλλογές

 • Έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών
 • Οπτικοακουστικών μέσων
 • CD-ROMS

Υπηρεσίες

 • Γενική πληροφόρηση: σχετικά με τη βιβλιοθήκη και το υλικό της, όπως κανόνες δανεισμού, φωτοτυπίες, χρήση οπτικοακουστικού υλικού, τοποθεσία τεκμηρίων κλπ.

 • Εξειδικευμένη πληροφόρηση: με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικά ή προσωπικά μπορεί κανείς να υποβάλλει εξειδικευμένα ερωτήματα έρευνας που διεκπεραιώνονται από βιβλιοθηκονόμους του σχετικού τμήματος.

 • Πρόσβαση στις πηγές και στο υλικό: φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, πρόσβαση στις θεματικές, βιβλιογραφικές και πλήρους κειμένου βάσεις δεδομένων.

 • Δανεισμός: στα μέλη και τους συνεργάτες του Πανεπιστημίου. Λειτουργεί επίσης υπηρεσία κρατήσεων για δανεισμένο υλικό και τήρηση προτεραιότητας δανεισμού κατά την επιστροφή.

 • Απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη: η απόκτηση υλικού γίνεται με δύο τρόπους. Είτε με προτάσεις για τον εμπλουτισμό της συλλογής, ή με διαδανεισμό και παραλαβή τεκμηρίων από τις ελληνικές βιβλιοθήκες ή το εξωτερικό.

 • Εκπαίδευση χρηστών: στη χρήση της βιβλιοθήκης, του ηλεκτρονικού καταλόγου, των υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης με σεμινάρια.

Ειδικές Συλλογές & Υπηρεσίες

 • Α) Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (1992-): Επίσημες εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξειδικευμένη πληροφόρηση για τα θεσμικά όργανα, τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Αποτελεί μέλος του Δικτύου Europe Direct της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • Β) Η βιβλιοθήκη αναπτύσσει 3 Ψηφιακά Αποθετήρια: 1. Την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη που αποτελεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου αποθηκεύονται, ευρετηριάζονται, διατηρούνται και ανακτώνται σε ψηφιακή μορφή οι μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές των τμημάτων του ιδρύματος. Οι εργασίες αυτές είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινού. Η αναζήτηση αυτών των εργασιών, οι οποίες βρίσκονται σε μορφή Acrobat pdf, μπορεί να γίνει μέσα από μια απλή φόρμα εισαγωγής κριτηρίων στα βιβλιογραφικά μεταδεδομένα των εργασιών (τίτλος, θέμα, συγγραφέας, περίληψη, έτος, κλπ). Η συλλογή περιλαμβάνει 4.300 περίπου διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές.
  2. Το ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος (ΚΕΤ) με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για υλικό που παράγεται από επιστημονικούς και πολιτικούς ελληνικούς οργανισμούς που ειδικεύονται στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα.
  3. Το ψηφιακό αποθετήριο ΣΠΟΥΔΑΙ, περιοδικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς που εκδίδεται από το 1950 και δημοσιεύει άρθρα στους τομείς των Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής έρευνας.

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

Όλες οι υπηρεσίες μας που απευθύνονται στα μέλη του Πανεπιστημίου

Προσωπικό

 • 5 μόνιμοι και ΙΔΑΧ βιβλιοθηκονόμοι, εκ των οποίων 1 διδάκτωρ και 2 με μεταπτυχιακά σε εξέλιξη.

 • 6 βιβλιοθηκονόμοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων 1 με μεταπτυχιακό δίπλωμα και 1 υποψήφιος διδάκτορας.

 • 1 υπάλληλος διοικητικού οικονομικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με μεταπτυχιακό δίπλωμα.