Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Τίτλος

Τμήμα Βιβλιοθήκης

Φορέας

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διεύθυνση

Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς, Τ.Κ.: 185 10

Τηλέφωνα

2131352313-5, 2131352347-9

Τηλεομοιοτυπία

2131352819

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

library@statistics.gr

Ιστότοπος

http://www.statistics.gr/el/library

Έτος ίδρυσης - Σκοπός  

Η Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ιδρύθηκε το 1953 και αποτελεί Τμήμα της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Λειτουργεί ως ειδική οικονομική - στατιστική βιβλιοθήκη και σκοπός της είναι η διαχείριση και η διατήρηση όλων των εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και η πληροφόρηση σε θέματα στατιστικής, οικονομίας, διοίκησης και, γενικότερα, σε θέματα που αφορούν στις θετικές και κοινωνικές επιστήμες.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλες τις κατηγορίες κοινού. Οι κυριότεροι χρήστες της στατιστικής πληροφορίας είναι:

n  Eurostat

n  Μαθητές/φοιτητές

n  Δάσκαλοι/καθηγητές

n  Ακαδημαϊκοί/ερευνητές

n  Επιχειρήσεις

n  Δημόσιες υπηρεσίες

n  Τύπος και άλλα ΜΜΕ

n  Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων

n  Διεθνείς οργανισμοί

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών (πρωτεύοντες δευτερεύοντες) επιγραμματικά

Στατιστική, Μεθοδολογία

 

Συλλογές

Η συλλογή αριθμεί 70.000 τόμους, περίπου, μονογραφιών και περιοδικών εκδόσεων και εμπλουτίζεται συνεχώς. Διαθέτει πρόσβαση σε διάφορες στατιστικές βάσεις δεδομένων, π.χ. Eurostat, OECD, United Nations, IMF, FAO κ.λπ.

Υπηρεσίες

-Διάχυση (dissemination) στατιστικής πληροφορίας

-Καθοδήγηση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat

-Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων στην Ελλάδα (European Statistical Data Support Centre of Greece): εξυπηρέτηση χρηστών  που αναζητούν ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία

- Οργάνωση και διαχείριση ψηφιακής βιβλιοθήκης (όλες οι εκδόσεις της ΕΛΣΤΑΤ δωρεάν σε PDF στο σύνδεσμο dlib.statistics.gr)

-Έκδοση ετήσιου ενημερωτικού δελτίου Βιβλιοθήκης: περιλαμβάνει όλα τα δημοσιεύματα που εισήχθησαν στη Βιβλιοθήκη κατά το εν λόγω κάθε φορά διάστημα, τα Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν, τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος των αιτημάτων και το προφίλ των χρηστών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων (ESDS)

- Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στην ΕΛΣΤΑΤ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

Συλλογές και υπηρεσίες (που τη διαφοροποιούν από τις άλλες βιβλιοθήκες του δικτύου)

Παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφορίας

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

Δανεισμός υλικού κατόπιν διαθεσιμότητας και συνεννόησης για μικρό χρονικό διάστημα, συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις

Προσωπικό

3 άτομα