Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Φορέας

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς - ΠΙΟΠ

Διεύθυνση

Σαλαμίνος 72-74, 17675, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλέφωνα

2103739651-2, 2103739552

Τηλεομοιοτυπία

2109585414

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

piop_library@piraeusbank.gr

Ιστότοπος

Βιβλιοθήκη

Κοινωνικά δίκτυα

Facebook

Έτος ίδρυσης - Iστορικό

Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) ιδρύθηκε το 2002 και διατηρεί τις συλλογές βιβλιοθηκών σημαντικών ελληνικών τραπεζών, τις οποίες απορρόφησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ είναι ανοικτή στο κοινό, εύκολα προσβάσιμη και διαθέτει αναγνωστήριο στο ισόγειο του κτηρίου. H Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους χρήστες της τοπικά, αλλά και τους απομακρυσμένους χρήστες χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική για το προσωπικό του Ομίλου Πειραιώς και η διαδικασία δανεισμού εξαρτάται από τον τύπο του υλικού. Τα βιβλία δανείζονται για δεκαπέντε ημέρες, ενώ οι περιοδικές εκδόσεις και το πληροφοριακό υλικό –λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και άλλα βιβλία αναφοράς– δεν δανείζονται. Δεν δανείζεται, επίσης, υλικό από τις ειδικές συλλογές της Βιβλιοθήκης λόγω της παλαιότητάς τους και προς αποφυγή περαιτέρω φθοράς του υλικού.

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τίτλους στα πεδία έρευνας και δραστηριοποίησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, αλλά και γενικότερα του Ομίλου Πειραιώς, όπως βιομηχανική αρχαιολογία, οικονομική και κοινωνική ιστορία, ιστορία της τεχνολογίας, γεωτεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα, μουσειολογία, πολιτιστική διαχείριση, ανθρωπολογία, λαογραφία, εθνολογία, καθώς και χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και οικονομικά θέματα, αγροτική οικονομία και πολιτική.

Συλλογές

Το υλικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από την κύρια συλλογή βιβλίων, τη συλλογή των περιοδικών εκδόσεων και τις ειδικές συλλογές. Οι συλλογές χωρίζονται σε αυτές που είναι προσβάσιμες μέσω ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιβλιοθηκών και αυτές που είναι προσβάσιμες μόνο μέσω δελτιοκαταλόγων.

Το υλικό προέρχεται από αγορές που πραγματοποιεί η Βιβλιοθήκη βάσει του ετήσιου προϋπολογισμού της, από δωρεές άλλων ιδρυμάτων, φορέων ή ιδιωτών, αλλά και υλικό που προέρχεται από τον Όμιλο Πειραιώς.

Ένα μεγάλο τμήμα της συλλογής της Βιβλιοθήκης αποτελούν οι ειδικές συλλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν υλικό που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα.

Υπηρεσίες

Στη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ λειτουργεί αναγνωστήριο έξι (6) θέσεων, το οποίο είναι στη διάθεση των χρηστών από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 9:00 – 16:00. Στον χώρο υπάρχουν δύο τερματικά για τους χρήστες και επιτρέπεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi).

Στη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ λειτουργεί το Παιδικό Τμήμα σε κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών χώρο. Στο παιδικό αναγνωστήριο υλοποιούνται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΠΙΟΠ και οργανώνονται εκθέσεις βιβλίων, βιβλιοπαρουσιάσεις, καθώς επίσης και παιδαγωγικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Ειδικές Συλλογές & Υπηρεσίες

Η Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, όπου συγκεντρώνονται πρωτογενή δεδομένα από τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων που υποστηρίζει και συντονίζει το ΠΙΟΠ.

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

Παρότι η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική για το ευρύ κοινό, εφαρμόζουμε τον διαδανεισμό για τις βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου.

Προσωπικό

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από εξειδικευμένους βιβλιοθηκονόμους.