Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Στόχοι - σκοποί

Αποστολή του ΔΙ.Ο.ΒΙ. είναι η συνεργασία των βιβλιοθηκών – μελών για την ανταλλαγή υπηρεσιών και πόρων σχετικών με συλλογές οικονομικού περιεχομένου, με απώτερη επιδίωξη την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της κοινότητας των χρηστών τους.

Ερμηνεία του συμβολισμού του λογότυπου "ΔΙ.Ο.ΒΙ."


 

Να πώς ερμηνεύει το σήμα ο δημιουργός του, Ηλίας Νεοφώτιστος και το αποδίδει η Αρετή Χούλιαρη:
«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε ένα γεωμετρικό γραφιστικό σχήμα. Δηλώνει την επιφάνεια του νερού που καθώς στέκει ήρεμη και ακίνητη μπορεί ξαφνικά να μεταλλαχθεί σε κάτι έντονο, δραστήριο έως και προκλητικό στη φαντασία μας. Είναι ουρανός και γη τους οποίους ένας απόλυτα επίπεδος ορίζοντας διαρκώς διαχωρίζει και ενώνει αρμονικά. Αναπαριστά την ένωση που προκύπτει μέσα από διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, τα οποία ενώ δρουν αυθύπαρκτα, μπορούν ταυτόχρονα να δημιουργήσουν κάτι τόσο αρμονικό και δυναμικό. Η ευθεία γραμμή στο μέσον προσδίδει δυναμική στο σχήμα, ενώ οι καμπύλες γραμμές την αρμονία και την ηρεμία αντίστοιχα. Τα χρώματα, ουρανός και γη, είναι ο απόλυτος συνδυασμός που αναζητά το βλέμμα και η καρδιά για να δουν καθημερινές μας στιγμές, ως μοναδικές και σπάνιες ευκαιρίες για αισιοδοξία και συλλογική δράση
Στόχοι

Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι η συνέχιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους αναγνώστες, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα και στα πλαίσια των δυνατοτήτων κάθε ιδρύματος.
Από τον κύριο στόχο απορρέουν οι εξής επιμέρους:

 • 01Υπηρεσίες πληροφόρησης από όλες τις βιβλιοθήκες – μέλη προς το κοινό όλων των βιβλιοθηκών-μελών.
 • 02Διαδανεισμός έντυπου υλικού και χρήση ηλεκτρονικών πηγών στα πλαίσια των συμβάσεων που υπογράφει κάθε βιβλιοθήκη με τους παρόχους των βάσεων δεδομένων,
 • 03Έρευνα της πιθανής κοινής αγοράς ηλεκτρονικών πηγών κοινού ενδιαφέροντος,
 • 04Κοινή πολιτική ανάπτυξης συλλογών,
 • 05Ένταξη νέων μελών στο Δίκτυο, μετά από συζητήσεις μαζί τους και μελέτη του έργου και του οφέλους του εγχειρήματος.


Οι στόχοι θα επιτευχθούν με σειρά ενεργειών όπως:


 • 01Προσβασιμότητα των αναγνωστών των βιβλιοθηκών-μελών του ΔΙ.Ο.ΒΙ. στις υπηρεσίες που παρέχει καθεμία προς την κοινότητα που εξυπηρετεί (π.χ. ευελιξία στο δανεισμό και διαδανεισμό βιβλίων και άρθρων).
 • 02Δημιουργία λογοτύπου.
 • 03Δημιουργία κοινού καταλόγου έντυπων περιοδικών, ο οποίος θα ενημερώνεται από τις βιβλιοθήκες – μέλη. Ο κατάλογος θα χρησιμοποιείται όχι μόνο για εξυπηρέτηση του κοινού των βιβλιοθηκών – μελών, αλλά και για ανάπτυξη πολιτικής προμήθειας των περιοδικών εκδόσεων, μέσω της αποφυγής αλληλοκάλυψης τίτλων. Το αποτέλεσμα θα είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από την ακύρωση συνδρομών που υπάρχουν σε άλλη βιβλιοθήκη-μέλος.
 • 04Εξαντλητική ανάπτυξη ανά βιβλιοθήκη μίας θεματικής ενότητας, προκειμένου να καλυφθεί όσο το δυνατόν εκτενέστερα η ελληνική και η διεθνής βιβλιογραφία στους τομείς της επιστήμης των οικονομικών.
 • 05Ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση μεταξύ των εργαζομένων σε βιβλιοθήκες με το ίδιο θεματικό αντικείμενο. Θέματα όπως πνευματικά δικαιώματα, όροι χρήσης των βάσεων δεδομένων, ποιότητα και περιεχόμενο των πηγών και αξιολόγηση υπηρεσιών προμηθευτών απασχολούν έντονα όλους.
 • 06Δημιουργία μέσων σταθερής επικοινωνίας των μελών, με τη χρησιμοποίηση κοινωνικών δικτύων και προβολή του έργου του Δικτύου (π.χ. ενημερωτικό φυλλάδιο, ιστοσελίδα, λίστα συζήτησης, wiki).
 • 07Παρεμβάσεις σε κοινούς προμηθευτές ηλεκτρονικών πηγών και κλαδικών μελετών, με στόχο τη μείωση του υπέρογκου κόστους τους. Στα μελλοντικά σχέδια εντάσσεται η εξέταση της προοπτικής αγοράς ηλεκτρονικών πηγών ως κοινοπραξία βιβλιοθηκών. Στην παρούσα φάση επιχειρείται η διερεύνηση της δυνατότητας αυτής από πλευράς προμηθευτών. Στη συνέχεια θα εξεταστεί αν η ενέργεια είναι εφικτή για τους Φορείς στους οποίους ανήκουν οι βιβλιοθήκες – μέλη, όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης και την οικονομική διάσταση.
 • 08Κοινή παρουσία των βιβλιοθηκών – μελών του ΔΙ.Ο.ΒΙ. σε συνέδρια και ημερίδες, για να προβάλλεται το όραμα και το έργο του Δικτύου και κατ’ επέκταση των Φορέων που εκπροσωπούνται.