Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

Φορέας

Τράπεζα της Ελλάδος

Λογότυπο


Διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 21, 3ος όροφος, 10250, Αθήνα

Τηλέφωνα

 • 2103202446
 • 2103202522
 • 2103202396

Τηλεομοιοτυπία

2103202129

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

library@bankofgreece.gr

Ιστότοπος

Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

Κοινωνικά δίκτυα

-

Έτος ίδρυσης - Iστορικό

Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος λειτουργεί από το 1931 και είναι μια από τις σημαντικότερες οικονομικές βιβλιοθήκες. Αποτελεί τμήμα του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης και στεγάζεται στο Κεντρικό Κτίριο της Τράπεζας. Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η εξασφάλιση και η διάθεση των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης, προκειμένου να υποστηρίζεται το ερευνητικό και μελετητικό έργο της Τράπεζας και του ευρύτερου κοινού.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο προσωπικό της Τράπεζας και στο ευρύ κοινό.

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών

 • Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομικά
 • Τραπεζικά
 • Νομικά
 • Θέματα νομισματικής πολιτικής και εποπτείας

Συλλογές

 • Συλλογή έντυπου υλικού
 • Συλλογή ηλεκτρονικού υλικού
 • Συλλογή σπάνιων εκδόσεων

Υπηρεσίες

 • Εξυπηρέτηση χρηστών, Δανεισμός, Διαδανεισμός, Αναπαραγωγή υλικού, Ενημέρωση και εκπαίδευση χρηστών.

 • Ηλεκτρονικός κατάλογος, Εργαλεία ενοποιημένης αναζήτησης, Ηλεκτρονικές πηγές, Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Ειδικές Συλλογές & Υπηρεσίες

Εκδόσεις κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο, ηλεκτρονικές εκδόσεις της Βιβλιοθήκης: Βιβλιογραφία και Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

Εξυπηρέτηση χρηστών, Διαδανεισμός, Αναπαραγωγή υλικού, Ηλεκτρονικός κατάλογος, Εργαλεία ενοποιημένης αναζήτησης, Ηλεκτρονικές πηγές, Ιστοσελίδα, Ηλεκτρονικές εκδόσεις

Προσωπικό

7