Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Εκδηλώσεις


  2018

 



  2017

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



    


2.  Β’ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ



2016

Α'ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

5η ΘΕ: Δημόσια οικονομικά


4η ΘΕ: Χρήμα, Πίστη, Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Τράπεζες

3η ΘΕ: Διεθνές Περιβάλλον

2η ΘΕ: Μακροοικονομικά μεγέθη

1η ΘΕ : "Ενιαία Νομισματική Πολιτική στη Ζώνη του Ευρώ"

 

2015