Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Φορέας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διεύθυνση

Ελ. Βενιζέλου 70, 17671, Καλλιθέα

Τηλέφωνα

2109549169-70

Τηλεομοιοτυπία

2109560161

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

library@hua.gr

Ιστότοπος

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Κοινωνικά δίκτυα

Facebook, Flickr, Twitter

Έτος ίδρυσης - Iστορικό

Παράλληλα με την ίδρυση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου το 1991 ιδρύθηκε και η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής αποκεντρωμένη υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης. Το 1995 η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ξεκινά την επιστημονική οργάνωση του υλικού της, σύμφωνα με τους διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες και πρότυπα.

Σε ποιους απευθύνεται

Η ΒΚΠ απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αλλά και σε οποιοδήποτε μέλος της ευρύτερης ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, καθώς και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να κάνει χρήση των συλλογών της.

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών

 • Διατροφή – Διαιτολογία
 • Οικιακή Οικονομία
 • Οικολογία
 • Γεωγραφία
 • Πληροφορική
 • Τηλεματική

Συλλογές

 • Οικονομικά της Υγείας
 • Οικονομικά Περιβάλλοντος
 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης
 • Οικονομικά της Τεχνολογίας

Ειδικές Υπηρεσίες

 • Φιλικό και οικείο περιβάλλον μελέτης και έρευνας
 • Τηλεφωνική/Επιτόπια/Ηλεκτρονική Παροχή πληροφοριακών/βιβλιογραφικών κατευθύνσεων και συμβουλών διαχείρισης των πηγών πληροφόρηση
 • Αξιολογημένες ηλεκτρονικές πηγές πλήρους πρόσβασης σε εύρος θεμάτων
 • Δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

 • Φιλικό και οικείο περιβάλλον μελέτης και έρευνας
 • Τηλεφωνική/Επιτόπια/Ηλεκτρονική Παροχή πληροφοριακών/βιβλιογραφικών κατευθύνσεων και συμβουλών διαχείρισης των πηγών πληροφόρηση
 • Αξιολογημένες ηλεκτρονικές πηγές πλήρους πρόσβασης σε εύρος θεμάτων
 • Δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού

Προσωπικό

3