Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Συχνές ερωτήσεις

Οι κάτωθι ερωτήσεις διατυπώθηκαν από το κοινό στα πλαίσια της Ημερίδας που διοργάνωσε το ΔΙ.Ο.ΒΙ. στις 06.03.15 στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Η συμβολή των οικονομικών Βιβλιοθηκών στην έρευνα και την ανάπτυξη».


1. Υπάρχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη των συλλογών του ΔΙ.Ο.ΒΙ. και πώς χρησιμοποιείται;

Στόχος του ΔΙ.Ο.ΒΙ. είναι οι υπηρεσίες πληροφόρησης που θα διαμορφωθούν από τα μέλη του δικτύου να είναι προσβάσιμες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστεί η σκοπιμότητα και ο τρόπος ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης των συλλογών του ΔΙ.Ο.ΒΙ. Στην παρούσα φάση το κοινό μπορεί να ενημερωθεί από το σύνδεσμο «Μέλη» στη σελίδα του ΔΙ.Ο.ΒΙ για τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες-μέλη.

2. Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. θα αναλάβει δράσεις που σχετίζονται με την «Οικονομική Πληροφοριακή Παιδεία»;

Η προαγωγή της οικονομικής πληροφορίας αποτελεί βασικό λόγο σύστασης του ΔΙ.Ο.ΒΙ. Κατά τη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού και των εκδηλώσεών του, οι δράσεις που αφορούν στην πληροφοριακή παιδεία θα αποτελέσουν προτεραιότητα.

3. Τι σημαίνει για τον απλό χρήστη η «κοινή πολιτική ανάπτυξης συλλογής»;

Η «Κοινή Πολιτική Ανάπτυξης Συλλογής» αφορά τη συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών των μελών αντιμετωπίζοντάς τις ως (εικονικά) ενιαία συλλογή. Η πολιτική αυτή αποτελεί έναν από τους στόχους του ΔΙ.Ο.ΒΙ. και προϋποθέτει τη δέσμευση των οργανισμών-μελών για την υποστήριξη της επιλογής και της εξυπηρέτησης των χρηστών που προέρχονται από τους άλλους οργανισμούς μέλη. Στο σχήμα της συνεργατικής ανάπτυξης συλλογής, κάθε βιβλιοθήκη αναπτύσσει, κατά το δυνατόν εξαντλητικά, τα θέματα που της αναλογούν και την ενδιαφέρουν, με τέτοιο τρόπο που να αποτελεί συμπληρωματική ενότητα στις άλλες.

4. Υποστηρίζεται ο δανεισμός βιβλίων μεταξύ των μελών του ΔΙ.Ο.ΒΙ.;

Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. απαρτίζεται από βιβλιοθήκες ποικίλων φορέων. Με σεβασμό τόσο στον κανονισμό λειτουργίας της κάθε βιβλιοθήκης όσο και στις ανάγκες του κοινού τους, τα μέλη του ΔΙ.Ο.ΒΙ., μέχρι τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου λειτουργίας της υπηρεσίας διαδανεισμού βιβλίων, αποδεκτού από όλα τα μέλη, θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια εξυπηρέτησης των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των συλλογών της κάθε μιας.

5. Οι βιβλιοθήκες - μέλη του ΔΙ.Ο.ΒΙ. διαθέτουν αναγνωστήρια για χρήση από το ευρύ κοινό;

Τα μέλη του ΔΙ.Ο.ΒΙ. διαθέτουν αναγνωστήρια για χρήση από το ευρύ κοινό. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει από το Μενού Επιλογών το σύνδεσμο Μέλη - Βιβλιοθήκες τις υπηρεσίες που προσφέρει το κάθε μέλος ή να επιλέξει εκείνο το οποίο τον εξυπηρετεί.

6. Τα δεδομένα έρευνας ή η πληροφορία από οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. βιντεοσκόπηση ομιλίας) αποτελούν υλικό συλλογής και εξαγωγής πληροφορίας για το ΔΙ.Ο.ΒΙ.;

Τα τελευταία χρόνια τα δεδομένα έρευνας (research data) αποτελούν αντικείμενο πολλών ακαδημαϊκών συζητήσεων. Η συλλογή τους από βιβλιοθήκες του εξωτερικού έχει αρχίσει να συμπεριλαμβάνεται στις προσφερόμενες συλλογές του οργανισμού σε συνδυασμό με την εξέταση ζητημάτων που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα και τις άδειες creative commons. Καθώς οι βιβλιοθήκες μέλη του ΔΙ.Ο.ΒΙ ανανεώνουν και επικαιροποιούν το υλικό τους, εκσυγχρονίζοντας τις συλλογές τους, το θέμα της συλλογής και διάθεσης των ερευνητικών δεδομένων θα εξεταστεί. Το οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. βίντεο, ομιλίες, ταινίες) αποτελεί ήδη αντικείμενο συλλογής για τα μέλη του ΔΙ.Ο.ΒΙ. συνεπώς είναι προσβάσιμα για το κοινό για εξαγωγή πληροφοριών.

7. Είναι επαρκής ο αριθμός των υπαρχόντων βιβλιοθηκονόμων για τη λειτουργία του ΔΙ.Ο.ΒΙ.;

Οι υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν στη σύσταση του ΔΙ.Ο.ΒΙ., σε συνδυασμό με τις επικρατούσες συνθήκες του κάθε οργανισμού, διαμορφώνουν τον τελικό αριθμό των βιβλιοθηκονόμων. Η δημιουργία του ΔΙ.Ο.ΒΙ. αποτελεί απόδειξη της θέλησης και της ικανότητας των Βιβλιοθηκονόμων για αναβάθμιση των υπηρεσιών τους μέσω του συνεργατικού αυτού μοντέλου.

8. Είναι απαραίτητα η επιμόρφωση των βιβλιοθηκονόμων σε θέματα οικονομικής φύσης;

Η συνεχής επιμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής δραστηριότητας των βιβλιοθηκονόμων. Η κατάρτιση του βιβλιοθηκονόμου πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο που πραγματεύεται ο γονεϊκός οργανισμός αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα τόσο στη διαχείριση των διαθέσιμων πηγών και στην εξεύρεση νέων, όσο και στην καλύτερη ανάλυση των πληροφοριακών αιτημάτων των χρηστών με σκοπό την ορθότερη καθοδήγησή τους. Οι βιβλιοθηκονόμοι που απασχολούνται στις οικονομικές βιβλιοθήκες-μέλη του ΔΙ.Ο.ΒΙ. είναι επαγγελματίες με πολλά έτη υπηρεσίας σε οικονομικές βιβλιοθήκες. Επιπλέον, οι βιβλιοθηκονόμοι μετέχουν στις εκπαιδευτικές δομές (σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κλπ.) που οργανώνει τόσο ο φορέας τους όσο και η ευρύτερη βιβλιοθηκονομική κοινότητα της χώρας (ΣΕΑΒ, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης κλπ.), ενώ ένας μεγάλος αριθμός εξ' αυτών έχει προχωρήσει στην απόκτηση μεταπτυχιακών ή και/διδακτορικών τίτλων.

9. Δύναται να διατηρήσει το ΔΙ.Ο.ΒΙ. αρχείο των ιστοσελίδων του και αν ναι, να χρησιμοποιήσει τεχνικές αυθεντικότητας;

Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. κατά τη φάση της ανάπτυξής του, θα διερευνήσει, θα αξιολογήσει και θα επιλέξει εκείνες τις τεχνολογίες που θα προσφέρουν στο ίδιο αλλά και στο κοινό που εξυπηρετεί τη δυνατότητα της διαρκούς και απρόσκοπτης πρόσβασης στο υλικό που παράγει.

10. Πώς μπορεί μια βιβλιοθήκη να συμμετέχει στο ΔΙ.Ο.ΒΙ.;

Στο προσεχές χρονικό διάστημα ο τρόπος συμμετοχής μιας βιβλιοθήκης στο ΔΙ.Ο.ΒΙ. θα ανακοινωθεί τόσο στον ιστότοπό του όσο και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες διατηρεί λογαριασμό (Facebook και Twitter).