Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Πολιτική Απορρήτου

Τα στοιχεία επικοινωνίας που συλλέγονται από το ΔΙ.Ο.ΒΙ. στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις δράσεις του  χρησιμοποιούνται γι αυτόν τον λόγο, και διατηρούνται για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε υφίστανται οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία.

Εφόσον δεν επιθυμείτε την λήψη παρόμοιων ενημερωτικών μηνυμάτων παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά αποστέλλοντας μήνυμα στην διεύθυνση: diovi.libraries@gmail.com
Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να απευθύνονται οι παραλήπτες των ενημερωτικών μηνυμάτων προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών τους στοιχείων ή και ακόμα να αποσύρουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα εξής:
- ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας,
- ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων
- διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας αν είναι ημιτελή ή ανακριβή,
- διαγραφή ή περιορισμό των προσωπικών δεδομένων σας σε ορισμένες περιστάσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Με την συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις του δικτύου συναινείτε στην φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση και εξουσιοδοτείτε το ΔΙ.Ο.ΒΙ. να τη χρησιμοποιήσει για επικοινωνιακούς ή πληροφοριακούς σκοπούς. Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη για τυχόν ζημία σας ως αποτέλεσμα της φωτογράφησης/βιντεοσκόπησης αυτής.

Οι πρακτικές του ΔΙ.Ο.ΒΙ. μεταβάλλονται ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.