Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Κατσιάρης είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης με εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Πήρε πτυχίο Οικονομικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (Master of Science) από το London School of Economics and Political Science.
Υπήρξε υπότροφος του πρώην Υπουργείου Συντονισμού για θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Υπηρέτησε στις Διευθύνσεις Αξιολόγησης Ιδιωτικών Επενδύσεων και Κοινωνικής & Επιστημονικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.  
Ασχολήθηκε με θέματα κοινωνικής πολιτικής (Απασχόληση, Ανεργία, Υγεία, Δημογραφικές εξελίξεις) επί σειρά ετών μέχρι σήμερα.
Συμμετείχε ως ειδικός επιστήμονας του Υπουργείου στο πρόγραμμα L.E.E.D (Local Economic Employment and Development) του ΟΟΣΑ με παρουσιάσεις και συμμετοχές σε εξειδικευμένα οικονομικά μοντέλα για τοπικά προγράμματα απασχόλησης.
Συνεργάστηκε στη διαμόρφωση προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και συμμετείχε σε μελέτη της Ο.Κ.Ε (Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) για την καταπολέμηση της ανεργίας.