Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών
Σύντομο Βιογραφικό

Οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος με πολυετή θητεία στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών. Είναι επίσης καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Τραπεζικής. Υπήρξε στέλεχος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, της Ιονικής Τράπεζας καθώς και Επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συγγραφή του εγχειριδίου Τραπεζική Εποπτεία και Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας.

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν στο  University of Kent απ’ όπου απέκτησε μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και την οικονομετρία. Επέστρεψε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κι εκπόνησε το διδακτορικό του με θέμα την  Χρηματοοικονομική διαφάνεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  
Άρθρα του με θέματα όπως οι τραπεζικοί κίνδυνοι, η εποπτεία και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Σπουδαί, Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,  Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Business journal, Οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κ.λπ.