Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Ανακοινώσεις
Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) στο πλαίσιο των δράσεων του 2020 διοργανώνει το δεύτερο σεμινάριο απομακρυσμένης εκπαίδευσης (Webinar) με θέμα:

«Μοντέλα και προσεγγίσεις για τη διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς: προκλήσεις και ευκαιρίες για τις οικονομικές βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης»

Εισηγητής ο Επίκουρος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και
Μουσειολογίας , κ. Πέτρος Κωσταγιόλας

Η διάλεξη πραγματεύεται τη σημασία και το ρόλο της ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών ως σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό υπηρεσιών πληροφόρησης.  Ως εκ τούτου εξηγεί το περιεχόμενο και τη σημασία της πληροφοριακής συμπεριφοράς στη διαμόρφωση πολιτικών και υπηρεσιών εκ μέρους των οικονομικών Βιβλιοθηκών και λοιπών Υπηρεσιών Πληροφόρησης. Στις θεματικές του μαθήματος εντάσσονται οι βασικές θεωρίες και τα μοντέλα πληροφοριακής συμπεριφοράς, η διαμόρφωση και αναγνώριση πληροφοριακών αναγκών και κινήτρων αναζήτησης πληροφορίας, η διαμόρφωση προτιμήσεων μεταξύ των διαφορετικών πηγών και καναλιών πληροφόρησης, καθώς και η διαχείριση των εμποδίων κατά την αναζήτηση της πληροφορίας. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους έρευνας χρηστών για την πληροφοριακή συμπεριφορά αλλά και ιδιαίτερα σύγχρονες αναλύσεις όπως η μεθοδολογία εξειδίκευσης του μοντέλου του Wilson για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών ρόλων.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στη διάλεξη ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί με παραδείγματα τις έννοιες της πληροφορίας, των πληροφοριακών αναγκών, και της πληροφοριακής συμπεριφοράς στο πλαίσιο κοινωνικών και εργασιακών ρόλων 
• Κατανοεί με παραδείγματα τη σημασία της ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών και της διερεύνησης της πληροφοριακής συμπεριφοράς, στο πλαίσιο κοινωνικών και εργασιακών ρόλων 
• Κατανοεί τη σημασία της πληροφορίας και της πληροφοριακής συμπεριφοράς στη ανάπτυξη και διαμόρφωση σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης.
• Κατανοεί βασικές θεωρίες και επεξηγηματικά μοντέλα πληροφοριακής συμπεριφοράς και να εξειδικεύει (σε αρχικό επίπεδο) το μοντέλο του Wilson για την πληροφοριακή συμπεριφορά στο πλαίσιο κοινωνικοοικονομικών ρόλων.
• Συμμετέχει στο σχεδιασμό έρευνας πληροφοριακής συμπεριφοράς σε διάφορα πλαίσια.

Ημέρα και ώρα διοργάνωση, 22 Μαΐου 2020, ώρα 11:00-12:30
Θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και θα σας σταλεί πρόσκληση μία ημέρα πριν, στο email που θα δηλώσετε.
Μισή ώρα πριν το σεμινάριο θα μπορείτε να συνδεθείτε.

Είναι απαραίτητο η αίτηση συμμετοχής να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ.
Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook: ΔΙΟΒΙ, Twitter: diovi_helin.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς:
Τηλέφωνο 4142022 (Ανθή Κατσιρίκου) και 2104142031 (Ιωάννα Τσιμάρα)
Email: anthi@unipi.gr , library@unipi.gr , itsimara@unipi.gr

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.