Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών
Σύντομο βιογραφικό εισηγητή

O Πέτρος Α. Κωσταγιόλας είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής «Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Πληροφόρησης» στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εκπόνησε το Διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Μπίρμινχαμ (Μεγάλη Βρετανία) με υποτροφία και το έργο του έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με υψηλό δείκτη επίδρασης. Μεταξύ άλλων είναι συν-συγγραφέας πέντε βιβλίων διοίκησης στα Ελληνικά και συγγραφέας ενός ξενόγλωσσου βιβλίου, το οποίο έχει εκδοθεί στον διεθνή επιστημονικό εκδοτικό οίκο Chandos-Elsevier publisher και έχει επιμεληθεί μεταφράσεις βιβλίων και διεθνώς συλλογικών τόμων. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Robert Gordon (Μεγάλη Βρετανία, Aberdeen), Καθηγητής – Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΜΥ50 του ΠΜΣ «Διοίκηση Μονάδων Υγείας». Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα ζητήματα διοίκησης υπηρεσιών πληροφόρησης, διαχείρισης διανοητικών πόρων και διοίκησης ποιότητας, όπως επίσης και ζητήματα επιδράσεων της πληροφοριακής συμπεριφοράς στη λήψη αποφάσεων σε διάφορα περιβάλλοντα και στην ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης. Με τον Πέτρο Κωσταγιόλα μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση pkostagiolas@ionio.gr, ενώ για το έργο του μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω των παρακάτω συνδέσμων:
Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=QHiIV-gAAAAJ&hl=el
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35615203100
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Petros_Kostagiolas