Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών
Σύντομο Βιογραφικό

Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ (1995), Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός ΕΜΠ (1983).
Ως στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε. εργάζεται από το Μάιο του 2007 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ – Ειδική Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) με αντικείμενο τη διαμόρφωση στρατηγικής, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Συμμετείχε στις εργασίες για τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων της χώρας επί των διατάξεων των νέων Κανονισμών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Μέλος της ομάδας σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2014-2020. Υπεύθυνος εκ μέρους της ΕΥΣΣΑ για το σχεδιασμό και την υποβολή του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» και του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020». Μέλος της ομάδας εργασίας της ΕΥΣΣΑ για το συντονισμό του σχεδιασμού και της εφαρμογής των «Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση».
Εργάστηκε επί 16 χρόνια (1991–2007) στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με αντικείμενο α) το σχεδιασμό, αξιολόγηση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων και β) τον ενεργειακό σχεδιασμό και τη διαχείριση ενεργειακών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε, διηύθυνε, συντόνισε ή/και εκπόνησε περισσότερα από 50 συμβουλευτικά και μελετητικά έργα.
Την περίοδο 1985 – 1991 εργάστηκε ως ερευνητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και επιχειρησιακής έρευνας.
Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ)  καθώς και μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).