Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Αρχική
Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών ΔΙ.Ο.ΒΙ. (H.E.LI.N. Hellenic Economic Library Network) σχηματίστηκε το 2012 από Βιβλιοθήκες και Κέντρα Πληροφόρησης πανεπιστημίων, τραπεζικών ιδρυμάτων, ερευνητικών και κυβερνητικών φορέων της Αττικής που διαθέτουν συλλογές, πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικές με την οικονομική επιστήμη. Αριθμεί 10 μέλη.

Τελευταίες Ανακοινώσεις