Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιβλιοθήκη Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕΒιβλιοθήκη ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ

Φορέας        

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Διεύθυνση

Νίκης 5 – 7, Αθήνα

Τηλέφωνα

210-3332004

Τηλεομοιοτυπία

210-3332005

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

library@mnec.gr

Έτος ίδρυσης - Σκοπός 

Η βιβλιοθήκη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που τότε ονομάζονταν Υπουργείο Συντονισμού,  ιδρύθηκε το 1971 και στεγάζονταν στην Ιπποκράτους 3-5,στην Αθήνα.

Το 1975 η Βιβλιοθήκη μεταφέρεται στον 1ο  όροφο του Κεντρικού Κτηρίου του Υπουργείου στο Σύνταγμα.

Σε ποιους απευθύνεται

Εξυπηρετεί τους εσωτερικούς χρήστες οι οποίοι είναι υπάλληλοι του υπουργείου, όπως επίσης και τους εξωτερικούς που είναι φοιτητές, καθηγητές, μεταπτυχιακοί από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας μας, μαθητές, ερευνητές, κ.τ.λ.

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών (πρωτεύοντες δευτερεύοντες) επιγραμματικά

Η θεματολογία του υλικού της βιβλιοθήκης, δεδομένου ότι το υπουργείο μας είναι οικονομικό, περιλαμβάνει γενικότερες θεματικές ενότητες, που καλύπτουν τη Βιομηχανία, το Εμπόριο, τις Οικονομικές Επιστήμες κτλ.

Συλλογές

Οι συλλογές του υπουργείου περιλαμβάνουν οικονομικού ενδιαφέροντος βιβλία, περιοδικά, πληροφοριακού υλικό, ΦΕΚ , την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκή Ένωσης, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ.α. Επίσης περιλαμβάνει ειδικές μελέτες από το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ και Εκδόσεις της ΕΣΥΕ

Υπηρεσίες

Στη Βιβλιοθήκη του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ  λειτουργεί αναγνωστήριο δέκα (10) θέσεων, το οποίο είναι στη διάθεση των χρηστών.

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

Δανεισμός σε εσωτερικούς χρήστες, Αναγνωστήριο, εξυπηρέτηση χρηστών και παρότι η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική για το ευρύ κοινό, εφαρμόζουμε τον διαδανεισμό για τις βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου.

Προσωπικό

2 άτομα

Τίτλος

Τμήμα Βιβλιοθήκης

Φορέας

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διεύθυνση

Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς, Τ.Κ.: 185 10

Τηλέφωνα

2131352313-5, 2131352347-9

Τηλεομοιοτυπία

2131352819

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

library@statistics.gr

Ιστότοπος

http://www.statistics.gr/el/library

Έτος ίδρυσης - Σκοπός  

Η Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ιδρύθηκε το 1953 και αποτελεί Τμήμα της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Λειτουργεί ως ειδική οικονομική - στατιστική βιβλιοθήκη και σκοπός της είναι η διαχείριση και η διατήρηση όλων των εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και η πληροφόρηση σε θέματα στατιστικής, οικονομίας, διοίκησης και, γενικότερα, σε θέματα που αφορούν στις θετικές και κοινωνικές επιστήμες.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλες τις κατηγορίες κοινού. Οι κυριότεροι χρήστες της στατιστικής πληροφορίας είναι:

n  Eurostat

n  Μαθητές/φοιτητές

n  Δάσκαλοι/καθηγητές

n  Ακαδημαϊκοί/ερευνητές

n  Επιχειρήσεις

n  Δημόσιες υπηρεσίες

n  Τύπος και άλλα ΜΜΕ

n  Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων

n  Διεθνείς οργανισμοί

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών (πρωτεύοντες δευτερεύοντες) επιγραμματικά

Στατιστική, Μεθοδολογία

 

Συλλογές

Η συλλογή αριθμεί 70.000 τόμους, περίπου, μονογραφιών και περιοδικών εκδόσεων και εμπλουτίζεται συνεχώς. Διαθέτει πρόσβαση σε διάφορες στατιστικές βάσεις δεδομένων, π.χ. Eurostat, OECD, United Nations, IMF, FAO κ.λπ.

Υπηρεσίες

-Διάχυση (dissemination) στατιστικής πληροφορίας

-Καθοδήγηση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat

-Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων στην Ελλάδα (European Statistical Data Support Centre of Greece): εξυπηρέτηση χρηστών  που αναζητούν ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία

- Οργάνωση και διαχείριση ψηφιακής βιβλιοθήκης (όλες οι εκδόσεις της ΕΛΣΤΑΤ δωρεάν σε PDF στο σύνδεσμο dlib.statistics.gr)

-Έκδοση ετήσιου ενημερωτικού δελτίου Βιβλιοθήκης: περιλαμβάνει όλα τα δημοσιεύματα που εισήχθησαν στη Βιβλιοθήκη κατά το εν λόγω κάθε φορά διάστημα, τα Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν, τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος των αιτημάτων και το προφίλ των χρηστών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων (ESDS)

- Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στην ΕΛΣΤΑΤ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας

Συλλογές και υπηρεσίες (που τη διαφοροποιούν από τις άλλες βιβλιοθήκες του δικτύου)

Παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφορίας

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

Δανεισμός υλικού κατόπιν διαθεσιμότητας και συνεννόησης για μικρό χρονικό διάστημα, συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις

Προσωπικό

6 άτομα

Βιβλιοθήκη Alpha Bank

Φορέας

Alpha Bank

Διεύθυνση

Πεσμαζόγλου 16, 102 52 Αθήναι

Τηλέφωνα

210 326 2440, 210 326 2442, 210 326 2446

Τηλεομοιοτυπία

210 326 2448

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

library@alpha.gr

Ιστότοπος

Alpha Bank, Alpha Bank Πολιτισμός

Κοινωνικά δίκτυα

-

Έτος ίδρυσης - Iστορικό

Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ξεκίνησε ως Βιβλιοθήκη των Διευθύνσεων Οικονομικών Μελετών και Νομικών Υπηρεσιών. Το 1984 εμπλουτίσθηκε σημαντικά χάρη στη δωρεά του Περικλή Κομνηνού, ανωτάτου Στελέχους της Τραπέζης Πίστεως, ενώ τις επόμενες δεκαετίες η συγχώνευση αρχικά με την Ιονική Τράπεζα και αργότερα με την Εμπορική Τράπεζα συνετέλεσε στον περαιτέρω εμπλουτισμό της, με αποτέλεσμα σήμερα να αριθμεί περισσότερους από 38.000 τίτλους βιβλίων.

Σε ποιους απευθύνεται

Προσωπικό της Τραπέζης, ευρύ κοινό, ερευνητές, φοιτητές, κ.ά.

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών

 • Οικονομία
 • Πληροφορική
 • Νομική
 • Νομισματική
 • Ιστορία
 • Τέχνη

Συλλογές

 • Τράπεζες και Τραπεζικές Εργασίες
 • Νομισματική Πολιτική
 • Οικονομικές Επιστήμες
 • Οικονομική Πολιτική
 • Νομική
 • Ιστορία
 • Λογοτεχνία
 • Τέχνη

Υπηρεσίες

-

Ειδικές Συλλογές και Υπηρεσίες

 • Εξειδικευμένο Προσωπικό
 • Φιλικό Περιβάλλον
 • Αρχείο Κλαδικών Μελετών
 • Έργα αρχαίας, μεσαιωνικής και σύγχρονης ιστοριογραφίας
 • Βιβλία αρχαιολογικού, λαογραφικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου
 • Βιβλία Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών της νεώτερης και σύγχρονης εποχής
 • Έργα της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γραμματείας
 • Σπάνιες εκδόσεις που χρονολογούνται από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα και περιλαμβάνουν έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, καθώς και Ευρωπαίων περιηγητών
 • Πλήρης συλλογή ιστορικών και γεωγραφικών χαρτών της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, εκδόσεως του Χαρτογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Tubingen
 • Φωτογραφικό Αρχείο των εκδόσεων της Εμπορικής Τραπέζης
 • Φωτογραφικό Αρχείο Νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής
 • Εκδόσεις της Τραπέζης

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

 • Εξειδικευμένο Προσωπικό
 • Φιλικό Περιβάλλον
 • Διαδανεισμός Βιβλίων και Περιοδικών
 • Αρχείο Κλαδικών Μελετών
 • Ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης
 • Φωτογραφικό Αρχείο των εκδόσεων της Εμπορικής Τραπέζης
 • Φωτογραφικό Αρχείο Νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής

Προσωπικό

 • Μυρτώ Αθηναίου, Φιλόλογος
 • Φωτεινή Πετσοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος

Κεντρική Βιβλιοθήκη Εθνικής Τράπεζας

Φορέας

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. / Διεύθυνση Σχεδιασμού και Οικονομικής Ανάλυσης

Διεύθυνση

Αιόλου 86, 2ος όροφος, Γραφείο 84, 10232, Αθήνα

Τηλέφωνα

2103341454, 2103342092, 2103341453

Τηλεομοιοτυπία

-

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

books@nbg.gr

Ιστότοπος

Κεντρική Βιβλιοθήκη Εθνικής Τράπεζας

Κοινωνικά δίκτυα

-

Έτος ίδρυσης - Iστορικό

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας ιδρύθηκε το 1919 και έκτοτε συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Αρχικά υποστήριζε το έργο της Υπηρεσίας Στατιστικής ενώ μετά την υπαγωγή της στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας παρείχε στήριξη στο έργο των αναλυτών και ερευνητών της Μονάδας, συνεχίζοντας το ρόλο αυτό στις μέρες μας ως Υπηρεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων της Ε.Τ.Ε. αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Δανεισμός πραγματοποιείται μόνο στο προσωπικό της Ε.Τ.Ε. και στις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες.

Εξειδίκευση θεματικών περιοχών

 • Οικονομική επιστήμη
 • Στατιστική
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ
 • Κοινωνιολογία
 • Ιστορία

Συλλογές

 • Συλλογή βιβλίων
 • Συλλογή περιοδικών
 • Συλλογή εκδόσεων του Μ.Ι.Ε.Τ. του Ιστορικού Αρχείου Ε.Τ.Ε. και του Ε.Λ.Ι.Α.
 • Λευκώματα και σπάνια βιβλία από το 1584
 • Αρχείο εκδόσεων σχετικά με την ιστορία της Ε.Τ.Ε.

Υπηρεσίες

 • Δανεισμός
 • Διαδανεισμός
 • Έρευνα για παροχή πληροφοριών και βάσεων δεδομένων
 • Δανεισμός στο προσωπικό της Ε.Τ.Ε.
 • Ηλεκτρονικός κατάλογος
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Έρευνα βιβλιογραφίας και πηγών
 • Διαρκής ενημέρωση χρηστών με email και αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα

Υπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου και τους αναγνώστες αυτών

Διαδανεισμός

Προσωπικό

 • 2 μόνιμοι υπάλληλοι
 • Περιστασιακά 1-2 ασκούμενοι