Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ανακοινώσεις

Στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ έχει αναρτηθεί η έκδοση των πρακτικών της ημερίδας που έγινε στις 06/03/2015.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα πρακτικά της ημερίδας πατώντας εδώ.2η θεματική ενότητα: Μακροοικονομικά μεγέθη

Το 2016 το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.), οργανώνει τον Πρώτο Κύκλο Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες.

Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού κύκλου αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα δημόσια οικονομικά, τις χρηματοπιστωτικές αγορές & τις τράπεζες, την ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με την αντίστοιχη ορολογία της οικονομικής επιστήμης και με τις σχετικές πληροφοριακές πηγές.

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.), ανταποκρινόμενο στο αίτημα για οικονομική ενημέρωση το οποίο διατυπώθηκε από τους συμμετέχοντες στην Ημερίδα που πραγματοποίησε την 6η Μαρτίου 2015, διοργανώνει το 2016 τον Πρώτο Κύκλο Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες, αποτελούμενο από δέκα (10) παρουσιάσεις.