Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στη βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφορίας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Επί σειρά ετών, μεταξύ των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανόταν ό σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων αυτοματισμού βιβλιοθηκών.

Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών, την αναπαράσταση γνώσης και τα εννοιολογικά μοντέλα βιβλιογραφικών δεδομένων στο πλαίσιο του σημασιολογικού ιστού. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου βιβλιοθηκών και παράλληλα συνεργάζεται με την ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών συστημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.