Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών

Σύντομο Βιογραφικό


Η κα Τσιλιγκάκη Νεκταρία γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και τίτλου Certificate of Proficiency in English του University of Cambridge. Προσλήφθηκε στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (πρώην Γ.Γ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος) τον Ιανουάριο 1991. Το 2005 μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2014 διετέλεσε Προϊσταμένη Τμήματος Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης, ενώ από τον Σεπτέμβριο 2014 μέχρι και σήμερα διατελεί Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Συμμετέχει ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας σε Ομάδες Εργασίας της ΕΕ, όπως της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC) και ως εθνικός εμπειρογνώμονας της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές (CWPS), σε Υπηρεσιακές Αποστολές σε Διεθνείς Οργανισμούς, Workshops, Fora, Διεθνή
Συνέδρια και Διασκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα τις Επίσημες Στατιστικές, τη Διάχυση και Επικοινωνία της Στατιστικής Πληροφορίας και οτιδήποτε έχει σχέση με την επικοινωνία με τους χρήστες των στατιστικών δεδομένων. Από το 2010 είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση και λειτουργία του Εκθεσιακού Περιπτέρου της ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διάρκεια των εργασιών της ετήσιας Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία πέντε (5) έτη ασχολείται επισταμένως με την υλοποίηση των δράσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στη Χώρα μας. Από το 2016 είναι ενεργό μέλος της Ομάδας έργου της Eurostat και συγκεκριμένα του Work Package 4 «Communication and promotion» του ESS.VIP ‘’Digital Communication, User analytics and Innovative products (DIGICOM)”. Επίσης, είναι συντονίστρια και διαχειρίστρια του έργου “Support for statistical literacy actions in the area of a competition, gamification, e-learning” της Eurostat, από τον Οκτώβριο 2017 και παρακολουθεί επισταμένα τις εξελίξεις σχετικά με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον στατιστικό εγγραμματισμό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.