Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών

Σύντομο Βιογραφικό

Η Αγάπη Κώτση είναι Ερευνήτρια Α' Τάξεως στο ΚΕΠΕ. Έχει πολυετή ερευνητική εμπειρία και σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στις εκδόσεις του ΚΕΠΕ και σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε πολλές μελέτες του ΚΕΠΕ και έχει συντονίσει εκθέσεις/μελέτες για λογαριασμό Υπουργείων, δημόσιων φορέων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τις διαθρωτικές πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απελευθέρωσης επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτων, την οικονομική ανάπτυξη και πολιτική, την ανάλυση κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας και την αξιολόγηση των κλαδικών πολιτικών και την ανταγωνιστικότητα. Η τρέχουσα έρευνά της επικεντρώνεται στις επιδράσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε επιμέρους τομείς της ελληνικής οικονομίας και τη σύνταξη των εξαμηνιαίων εκθέσεων για την πορεία των μεταρρυθμίσεων στον τομέα απελευθέρωσης επαγγελμάτων/ οικονομικών δραστηριοτήτων.