Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Χριστόδουλος Ρίγγας είναι προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Είναι Ιστορικός, με MA στην Ευρωπαϊκή Ιστορία από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (2006). Αποτελεί τον κύριο συντονιστή των ερευνητικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Ιδρύματος σχετικά με τη βιομηχανική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και τα πολιτιστικά τοπία. Είναι Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΠΙΟΠ, συντονίζοντας την οργάνωση και εφαρμογή του πιστοποιημένου κατά EMAS, ISO14001 και 50001 Συστήματος Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης του Ιδρύματος και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του, καθώς και Υπεύθυνος για ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΠΙΟΠ.