Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών

Βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Θάνος Γιαννακόπουλος είναι Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Dag Hammarskjöld, της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη βοήθεια των συναδέλφων του επαναπροσδιόρισε τη Βιβλιοθήκη Dag Hammarskjöld ως ανοιχτό χώρο για δημόσιο διάλογο, ανταλλαγή πολύπλευρων απόψεων και κοινοβουλευτικής/επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, καθώς και ως κύριο όργανο διαχείρισης του ψηφιακού αποτυπώματος του ΟΗΕ. Υπό την καθοδήγησή του η Βιβλιοθήκη ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη των Ηνωμένων Εθνών (https://digitallibrary.un.org/), το ιδρυματικό αποθετήριο του ΟΗΕ, που αποσκοπεί στη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση και διαδικτυακή προώθηση του κοινοβουλευτικού και επιστημονικού έργου που παράγει ο πλέον πολυμερής οργανισμός στον κόσμο. Το αποθετήριο αποσκοπεί επίσης στην έμπρακτη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης για το κοινό σε όλες τις αποφάσεις και τις εκδόσεις του ΟΗΕ, συνεισφέροντας στη διαφάνεια του Οργανισμού – το 2021 η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη κατέγραψε πάνω από 60 εκατομμύρια μεταφορτώσεις εγγράφων και εντύπων από 10,000 διαφορετικές πόλεις παγκοσμίως. Ο κ Γιαννακόπουλος εκπόνησε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Βιβλιοθήκης (Strategic Outlook 2020-2025) το οποίο εγκρίθηκε από τον Οργανισμό το 2019 και υλοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2020. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθηκών του ΟΗΕ ανά τον κόσμο, εισηγήθηκε τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τις Βιβλιοθήκες του ΟΗΕ» (New York Pledge) που αποσκοπεί στην άμεση ενίσχυση και το συντονισμό της συνεισφοράς των Βιβλιοθηκών στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ – Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τέλος, εισηγήθηκε και διαχειρίζεται το Διεθνές Συνέδριο του ΟΗΕ για την Ανοιχτή Επιστήμη που διοργανώνει σε συνεργασία με το Παράρτημα του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και με την UNESCO. Έχει επίσης διατελέσει Διευθυντής της Βιβλιοθηκών του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας με έδρα τη Χαϊδελβέργη, Γερμανία, της Βιβλιοθήκης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στη Βιέννη, Αυστρία, του Διεθνούς Δικτύου Κέντρων Πληροφόρησης για την Ατομική Ενέργεια, του Κέντρου Δεδομένων και Πληροφόρησης του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών χωρών, ενώ έχει εργαστεί ως βιβλιοθηκονόμος σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς και σε ελληνικούς φορείς για πάνω από 10 χρόνια. Κατέχει, τέλος, πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Βιβλιοθηκονομία και στην Επιστήμη της Πληροφόρησης (με άριστα, University of Wales, Aberystwyth, UK), όσο και στην Επιστήμη της Επικοινωνίας (με διάκριση, University of Leicester, UK).

Επικοινωνία: Thanos.Giannakopoulos@UN.org 
@Thanos_Gi