Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ανακοινώσεις

5η θεματική ενότητα: Δημόσια οικονομικά

Το 2016 το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.), οργανώνει τον Πρώτο Κύκλο Διαλέξεων Οικονομικού Περιεχομένου για Βιβλιοθήκες.

Στόχος του εκπαιδευτικού αυτού κύκλου αποτελεί η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα μακροοικονομικά μεγέθη, τα δημόσια οικονομικά, τις χρηματοπιστωτικές αγορές & τις τράπεζες, την ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με την αντίστοιχη ορολογία της οικονομικής επιστήμης και με τις σχετικές πληροφοριακές πηγές.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι διαλέξεις πραγματοποιούνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, εκτός αργιών, 16.00-18.00, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ - Βιβλιοθήκη 1ος όροφος), Αμερικής 11, Αθήνα. Απευθύνονται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές βιβλιοθηκονομίας, καθώς και σε κάθε επαγγελματία που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για οικονομικά θέματα. Οι ομιλητές, έγκριτοι οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί, στελέχη τραπεζών και φορέων, συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση με την πρακτική ανάλυση της οικονομικής επικαιρότητας.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της 4ης θεματικής ενότητας, με τίτλο «Χρήμα, Πίστη, Χρηματοπιστωτικές αγορές και Τράπεζες» (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΙ.Ο.ΒΙ.) ακολουθεί η 5η θεματική ενότητα με τίτλο «Δημόσια οικονομικά».

Η ενότητα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

7 Νοεμβρίου 2016

Μιχαήλ Γκούμας (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης)
«Η πολιτική συνοχής στην προγραμματική περίοδο 2014-2020»

Χρήστος Κουτσούκος (Υπουργείο Οικονομικών)
«Φορολογική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Γεώργιος Κατσιάρης (Υπουργείο Οικονομικών)
«Κοινωνικές εξελίξεις (ανεργία, φτώχεια, ανισότητα) κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα»

5 Δεκεμβρίου 2016

Ελισάβετ Νίτση (ΚΕΠΕ)
«Στοιχεία προϋπολογισμού και χρέους»


Η είσοδος στον Α΄ Κύκλο Διαλέξεων είναι ελεύθερη. Η αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι απαραίτητο να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως και περισσότερες πληροφορίες για τις διαλέξεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΔΙ.Ο.ΒΙ. και στα κοινωνικά δίκτυα:
Facebook ΔΙΟΒΙ
Twitter ΔΙΟΒΙ

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.
Στο τέλος της θεματικής ενότητας θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.