Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Ανακοινώσεις

Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας της καθιέρωσε το θεσμό του θεματικού βιβλιοθηκονόμου με σκοπό να εξασφαλίσει την οικοδόμηση μιας στενής συνεργασίας με τα ακαδημαϊκά Τμήματα. Μέσα από τις δράσεις της κατάφερε να εδραιωθεί και να εντάξει τη Βιβλιοθήκη στον κύκλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά οι Θεματικοί Βιβλιοθηκονόμοι  καλούνται να αποκτήσουν εξειδίκευση στο θεματικό αντικείμενο των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και  να αναπτύξουν νέες μεθόδους επικοινωνίας, εργαλεία και υπηρεσίες, με στόχο την καλύτερη συνεργασία και υποστήριξη των ακαδημαϊκών τμημάτων. Αντίστοιχη εξέλιξη θα πρέπει να  επιδιώξουν και οι βιβλιοθηκονόμοι που ασχολούνται με τα Τμήματα που έχουν ως αντικείμενο μελέτης τους τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου επιδιώκει την εφαρμογή και υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη  της ερευνητικής δραστηριότητας ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας.