Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Ανακοινώσεις

Τα βιβλιοθηκονομικά δίκτυα δημιουργήθηκαν με σκοπό την συνένωση δυνάμεων, προκειμένου οι βιβλιοθήκες να βελτιώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες τους και να ανταπεξέλθουν στις πεπερασμένες δυνατότητες κάθε ιδρύματος. Τα δύο δίκτυα βιβλιοθηκών κεντρικών τραπεζών που παρουσιάζονται στην ομιλία είναι αποτέλεσμα της επαγγελματικής συνεργασίας και του διαλόγου για την αντιμετώπιση και επίλυση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Το 2002 με πρωτοβουλία της νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έπειτα από την κυκλοφορία του Ευρώ, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του δικτύου βιβλιοθηκών του Ευρωσυστήματος. Το 2010 συγκλήθηκε η πρώτη συνάντηση του Δικτύου Διαχείρισης Πληροφοριών και έκτοτε πραγματοποιείται ετήσια συνάντηση των μελών του.

Το 2003 συλλήφθηκε η ιδέα της δημιουργίας της Ομάδας Βιβλιοθηκών Κεντρικών Τραπεζών και από το 2009 πραγματοποιείται η διετής συνάντηση των μελών της ομάδας σε διαφορετική κεντρική τράπεζα κάθε φορά. Από την σύστασή του δημιουργήθηκε και συντηρείται μέχρι σήμερα μία mailing list ως forum επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.

Στα κοινά χαρακτηριστικά των δύο δικτύων συγκαταλέγονται ότι αφορούν κεντρικές τράπεζες, διαχειρίζονται και διαχέουν οικονομική πληροφορία παραγόμενη εντός και εκτός τραπέζης, ενθαρρύνουν την επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων μεταξύ των μελών, με απώτερο στόχο την εισαγωγή νέων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του ολοένα και περισσότερο απαιτητικού κοινού μέσα στο σύνθετο οικονομικό περιβάλλον. Από τα δύο δίκτυα λείπει η επίσημη συνεργατική δομή, παρότι έχουν την έγκριση και υποστήριξη των διοικήσεων των τραπεζών, αλλά περισσεύει ο ενθουσιασμός και το ομαδικό πνεύμα. Επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας και ενθαρρύνεται ο διάλογος.