Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Ανακοινώσεις

Το LIBER, η Ένωση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries), μία από τις μεγαλύτερες Ενώσεις Βιβλιοθηκών στον κόσμο. Αριθμεί πάνω από 430 βιβλιοθήκες-μέλη από 42 χώρες και από τον Οκτώβριο του 2017 έχει θέσει σε εφαρμογή τη νέα στρατηγική του με θέμα "Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age" για την πενταετία 2018-2022. Η στρατηγική αυτή οραματίζεται ένα μέλλον όπου το περιβάλλον των βιβλιοθηκών, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και της επιστημονικής επικοινωνίας θα έχει υποστεί το 2022 σημαντικές και ουσιώδεις αλλαγές. Η ομιλία θα παρουσιάσει τη νέα αυτή στρατηγική περίοδο της Ένωσης, θα εστιάσει στις επιδράσεις που επιθυμεί να επιφέρει στην Ανοικτή Επιστήμη και στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι βιβλιοθήκες αναφορικά με τις συλλογές, τις υπηρεσίες και το προσωπικό τους και θα αναδείξει τομείς ενδιαφέροντος των Οικονομικών Βιβλιοθηκών.