Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Ανακοινώσεις
Στόχος της παρουσίασης είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας ανοικτής πρόσβασης και αξιοποίησης ποιοτικών υπηρεσιών πληροφόρησης, και συγκεκριμένα οικονομικής πληροφορίας τόσο στην έρευνα όσο και τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Δημογραφίας. Στην εισήγηση θα παρουσιαστεί το αντικείμενο των δημογραφικών μελετών, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται καθώς και τα δεδομένα που απαιτούνται. Η μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημογραφικών και οικονομικών τάσεων βασίζεται στην αξιοποίηση ποιοτικών στοιχείων προερχόμενων από διαφορετικές πηγές και διαφορετικές χώρες. Οι δημογραφικές μελέτες αναδεικνύονται σταδιακά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό άξονα διαμόρφωσης κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.