Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Ανακοινώσεις

Η εμπειρία που προέκυψε από την εφαρμογή των Δημιουργικών Εργασιών (Δ.Ε.) στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2016-17 υπήρξε ενθαρρυντική τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των μαθητριών και μαθητών. Μεταξύ των μαθησιακών επιδιώξεων που τέθηκαν με την εφαρμογή τους ήταν και η εξοικείωση των μαθητριών και μαθητών «…με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις του επιστημονικώς εργάζεσθαι…» καθώς και η «…καλλιέργεια των δεξιοτήτων αξιοποίησης της βιβλιοθήκης (library skills)…».

Στην αποτίμηση της πρώτης εφαρμογής των Δ.Ε. οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί συνέκλιναν σε μια σειρά προτάσεων που κατά τη γνώμη τους θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εφαρμογή των Δ.Ε. στα επόμενα χρόνια. Ανάμεσα σε αυτές επισημάνθηκε «η πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση και στον εντοπισμό του υποστηρικτικού τους υλικού (διδακτικό υλικό, πηγές πληροφόρησης και βιβλιογραφία)». Ανταποκρινόμενοι στα αποτελέσματα της αποτίμησης της πρώτης εφαρμογής των Δ.Ε. και στην κατεύθυνση της βελτίωσης της εφαρμογής τους, σχεδιάστηκε από το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-18 η πιλοτική δράση: «Γενικά Λύκεια και Βιβλιοθήκες συνεργάζονται στην υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών».  Μέσω αυτής της Δράσης, επιχειρείται η ενεργή συμμετοχή και αξιοποίηση των Βιβλιοθηκών στις φάσεις ανάπτυξης των Δ.Ε. και ιδιαίτερα στις φάσεις της Προετοιμασίας, της Ανάθεσης και της Οργάνωσης/Εκπόνησής τους.

Στην πιλοτική δράση  -η οποία βρίσκεται στην τελική φάση εφαρμογής της με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα-  συμμετέχουν συνολικά 13 βιβλιοθήκες από όλη τη χώρα (10 Δημόσιες, μία Δημοτική καθώς και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής) οι οποίες συνεργάζονται με  14 Γενικά Λύκεια της περιοχής τους στην εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών.