Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Ανακοινώσεις

Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος για την ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στη Χώρα μας, έχει προβεί στις ακόλουθες δράσεις:
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στις εγκαταστάσεις της, κατά τη διάρκεια των οποίων ενημερώνονται για τη σημασία και τη χρησιμότητα των στατιστικών στοιχείων στη δημόσια πολιτική, την οικονομία και τους άλλους τομείς της ζωής, τα διάφορα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης των στατιστικών, από το σχεδιασμό των ερευνών έως τη διάχυση των στατιστικών αποτελεσμάτων, την πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ κ.ά.
• Διοργάνωση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του «Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική», για την περίοδο από τα τέλη Οκτωβρίου 2017 έως και τα τέλη Μαρτίου 2018. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.
• Δημιουργία ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας «Απογραφή στο Σχολείο» - Census@School, η οποία θα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό, με σχετικές οδηγίες, για τη διαδικασία και τις εργασίες διενέργειας μιας στατιστικής απογραφικής έρευνας, σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Παράλληλα, θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διενέργεια των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού-Κατοικιών που διεξάγονται στη Χώρα κάθε δέκα χρόνια. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Δημιουργία εφαρμογής e-gaming σχεδιασμένης για ιστοσελίδα και κινητού τηλεφώνου, με στόχο τη διείσδυση της στατιστικής στα σχολεία με τη χρήση νέων τεχνολογιών και παράλληλα, την ανάπτυξη ικανοτήτων στατιστικής σκέψης από τους μαθητές.
• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή του στατιστικού εγγραμματισμού στην εκπαίδευση, δηλαδή στην εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές έννοιες\ και τη χρησιμότητα της στατιστικής, τον τρόπο ανάγνωσης στατιστικών δεδομένων και ερευνών, καθώς και στην ανάπτυξη της στατιστικής συνείδησης.
• Σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για τη μελέτη εισαγωγής του στατιστικού εγγραμματισμού στο πλαίσιο της «Θεματικής Εβδομάδας» και της «Ευέλικτης ζώνης» που υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αντίστοιχα, τη διοργάνωση μαθητικών και φοιτητικών αγώνων στη στατιστική, θεματικών Ημερίδων και εκπαιδευτικών επισκέψεων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ σε σχολεία κ. ά.